نانوکتاب ۵ مشکل یک تیم

رهبر افسانه‌ای

The Five Dysfunctions of a Team
نویسنده: پاتریک لانچیونی
دادبه دادمهر
۲۶ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

نانوکتاب‌های مشابه

مشاهده همه نانوکتاب‌ها