برای موفقیت باید عاشق درد و سختی‌ها باشید

شیوا جلوه / 28-3-1397

در این پادکست از سبکتو با رابرت گرین نویسنده کتاب “قوانین قدرت” همراه می‌شویم تا نظریه او که می‌گوید عاشق درد باشید را بررسی کنیم

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها