به دنبال شادی و دوری از افسردگی هستید؟

مرتضی حسین اهلو / 28-3-1397

چند روز بود به خاطر فشار کاری در سبکتو واقعا خسته شده بودم و فکر می‌کردم مثل یک ربات دارم می‌شم. برای دوری از افسردگی و شرایط پیش‌آمده شروع به تحقیق و انجام کارهایی که بر اساس تجربه‌ام مفید بود کردم....

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها