چرا باید برای سال ۹۸ برنامه بریزید، نه ۹۷؟ قسمت اول

مرتضی حسین اهلو / 29-3-1397

آغاز هر سال عادت داریم برای سال جدید برنامه بریزیم، این طور نیست؟ اما بیشتر این برنامه‌ها به مرحله اجرا درنمی‌آیند یا بلندمدت و هدف‌دار نیستند. «شروع با در نظر گرفتن پایان» به شما جهت می‌دهد و موقعیتتان را محکم‌تر می‌کند. در این میکرومقاله سبکتو این کار را یاد می‌گیریم

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها