یک ترفند ساده از وارن بافت که همین امروز زندگی شما را تغییر خواهد داد

مرتضی حسین اهلو / 28-3-1397

وارن بافت می‌گوید: هر روز صبح که بیدار می‌شویم، آدم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، کسانی که برنامه‌ ریزی دقیقی برای اهدافشان دارند و مطابق با آن هر روز به خواسته‌هایشان نزدیکتر می‌شوند و سری دوم کسانی که هدفی برای زندگی ندارند و هر روز بی هدف کارهای تکراری می‌کنند. با سبکتو همراه باشید

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها