۱۰ عادت افراد با اعتماد به نفس

مرتضی حسین اهلو / 28-3-1397

خیلی ها فکر می‌کنند که اعتماد به نفس حاصل موفقیت افراد است یعنی تا وقتی که موفق نباشی اعتماد به نفس نداری اما واقعیت برعکس است زندگی افراد موفق نشان می‌دهد اعتماد به نفس یکی از عواملی بوده که به موفقیت آنها کمک کرده

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها