۳ روش برای جذب فرصت ها در زندگی

مرتضی حسین اهلو / 28-3-1397

اغلب از من و دیگر مشاوران می‌پرسند که چطور فرصت های بیشتری را در زندگی جذب کنیم؟ سوال مهمی است چون این فرصت ها هستند که به ما امکان پیشرفت و ترقی می‌دهند و اهمیت آنجا بیشتر می‌شود که این فرصت ها زیاد نیستند و باید دو دستی به تعداد کمی که به دست می‌آید چسبید!

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها