۵ دلیل که باعث می‌شود یک روز خسته کننده داشته باشید

شیوا جلوه / 28-3-1397

در این پادکست از سبکتو می‌خواهیم به 5 دلیل که شاید متوجه آن نباشید اما باعث می‌شوند شما یک روز خسته کننده داشته باشید بپردازیم تا با رفع آنها روزهایمان را تبدیل به پله‌های موفقیت برای رسیدن به اهدافمان کنیم.

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها