۵ مشکل بزرگ نوجوانان در دنیای شلوغ امروز

شیوا جلوه / 10-10-1397

نوجوانان بخش زیادی از جامعه امروز را تشکیل داده‌اند، اما پیشرفت سریع علم و تکنولوژی باعث شده تا اختلاف نگاه و سلیقه حتی بین جوانان و نوجوانان این دوره به شدت افزایش پیدا کند و وقتی صحبت از میان‌سال‌ها باشد، نوجوانان برایشان تبدیل به افرادی ناشناخته می‌شوند.

پادکست‌های مشابه

مشاهده همه پادکست‌ها