میکروکتاب بازی بی پایان (نوشتاری)

چطور با طرز فکر نامحدود زندگی‌تان را متحول کنید

The Infinite Game
نویسنده: سایمون سینک
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه