میکروکتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال (نوشتاری)

پیگیری گذشته، ساماندهی حال و طراحی آینده

The Bullet Journal Method
نویسنده: رایدر کارول
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت