میکروکتاب دانشکده کسب و کار (نوشتاری)

کسب‌وکاری که امروز می‌تواند برایتان پول و جریان ثروت ایجاد کند

The Business School
نویسنده: رابرت کیوساکی
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت