میکروکتاب زن پولدار (صوتی)

موفقیت مالی برای خانم‌ها

Rich woman
نویسنده: کیم کیوساکی
راوی: شهره روحی
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت و ۶ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی