میکروکتاب کسب و کارهای قرن ۲۱ (صوتی)

چطور کسب‌وکاری مناسب با عصر تجارت بسازیم

The Business of the 21st Century
نویسنده: رابرت کیوساکی
راوی: دادبه دادمهر و شهره روحی
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۲۸ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۵ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی