میکروکتاب هنر عشق ورزیدن (صوتی)

عشق یک هنر است، آن را یاد بگیرید

The art of loving
نویسنده: اریک فروم
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۴۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی