میکروکتاب قدرت من هستم (نوشتاری)

دو کلمه‌ای که زندگی شما را متحول می‌کنند

The Power of I Am
نویسنده: جول اوستین
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت