میکروکتاب معامله گر منضبط (نوشتاری)

نگرش یک برنده را در خودتان ایجاد کنید

The Disciplined Trader
نویسنده: مارک داگلاس
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت