میکروکتاب معامله گر منضبط (صوتی)

نگرش یک برنده را در خودتان ایجاد کنید

The Disciplined Trader
نویسنده: مارک داگلاس
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۴۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی