میکروکتاب مینیمالیسم دیجیتال (نوشتاری)

انتخاب زندگی متمرکز در دنیایی پُر سر و صدا

Digital minimalism
نویسنده: کارل نیوپورت
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت