میکروکتاب از رختخواب تا میز مدیریت (نوشتاری)

نکات مهم سبک‌ زندگی برای پیشرفت

From the Bedroom to the Boardroom
نویسنده: تیم بین
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه