میکروکتاب بخواهید تا به شما داده شود (نوشتاری)

چطور خواسته‌ها و آرزوهایمان را بدست آوریم

Ask and It Is Given
نویسنده: استر هیکس
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۵۰ دقیقه