میکروکتاب استاد یک تریلیون دلاری (نوشتاری)

دستورالعمل‌های رهبری بیل کمپل از سیلیکون ولی

Tirillion dollar coach
نویسنده: اریک اشمیت
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه