میکروکتاب استاد یک تریلیون دلاری

دستورالعمل‌های رهبری بیل کمپل از سیلیکون ولی

Tirillion dollar coach
نویسنده: اریک اشمیت
فاطمه فراهانی
یک ساعت و ۱۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه