میکروکتاب ایده ماندگار (نوشتاری)

چرا بعضی ایده‌ها ماندگار می‌شوند و بقیه از بین می‌روند

Made to stick
نویسنده: چیپ هیث
دن هیث
دسته: کسب و کار
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه