میکروکتاب برنده این بازی باش (نوشتاری)

استراتژی واقعا چگونه کار می‌کند

Playing to Win
نویسنده: ای.جی لفلی
راجر اِل. مارتین
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت