میکروکتاب تسلط (نوشتاری)

راهنمایی برای رسیدن به عالی‌ترین شکل قدرت

Mastery
نویسنده: رابرت گرین
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۵۰ دقیقه