میکروکتاب تصمیم‌گیری (نوشتاری)

چطور انتخاب‌های بهتری در کار و زندگی داشته باشیم

Decisive
نویسنده: چیپ هیث
دن هیث
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۱ ساعت