میکروکتاب تقلبی (نوشتاری)

چطور پول تقلبی افراد را هر روز فقیرتر می‌کند

Fake
نویسنده: رابرت کیوساکی
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۴۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت