میکروکتاب در جستجوی خوشبختی (نوشتاری)

داستانی الهام‌بخش از زندگی و جستجوی رویاها

The Pursuit of Happiness
نویسنده: کریس گاردنر
سبکتو
دسته: بیوگرافی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت