میکروکتاب دگرگونی زندگی با جادوی نظم (نوشتاری)

هنر ژاپنی برای ساماندهی و نظم به زندگی

The Life-Changing Magic of Tidying Up
نویسنده: ماری کندو
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه