میکروکتاب راز (نوشتاری)

قانونی که هر چه می‌خواهید را برایتان فراهم می‌کند

The Secret
نویسنده: راندا برن
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه