میکروکتاب سختی کارهای سخت (نوشتاری)

ساخت یک کسب‌وکار، وقتی که هیچ راه آسانی وجود ندارد

The Hard Thing About Hard Things
نویسنده: بن هاروویتز
فاطمه فراهانی
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۲۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۲ ساعت