میکروکتاب از رختخواب تا میز مدیریت (صوتی)

نکات مهم سبک‌ زندگی برای پیشرفت

From the Bedroom to the Boardroom
نویسنده: تیم بین
راوی: پیام بخشعلی
دسته: توسعه فردی
۵۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی