میکروکتاب تسلط (صوتی)

راهنمایی برای رسیدن به عالی‌ترین شکل قدرت

Mastery
نویسنده: رابرت گرین
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت و ۵۷ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی