میکروکتاب داستان گوگل (صوتی)

سفری به درون موفق‌ترین شرکت تکنولوژی دنیا

The Google Story
نویسنده: دیوید وایز
راوی: دادبه دادمهر
دسته: بیوگرافی
یک ساعت و ۳۳ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی