میکروکتاب عادت هشتم (صوتی)

از تاثیرگذاری به سمت عالی بودن

The 8th Habit
نویسنده: استیون کاوی
راوی: دادبه دادمهر
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی