میکروکتاب مسیر مایکروسافت (صوتی)

داستان شرکت یک تریلیون دلاری

Microsoft Way
نویسنده: راندال استراس
راوی: مجتبی نظری
دسته: بیوگرافی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی