میکروکتاب ژنتیک و هر آنچه باید در مورد آن بدانید (صوتی)

چطور فناوری دی.ان.ای در حال تغییر ما و روش زندگی‌مان است

The Genomics Age
نویسنده: جینا اسمیت
راوی: دادبه دادمهر
دسته: کسب و کار
یک ساعت و ۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی