میکروکتاب ۷ قدم تا عادت‌های موفق (صوتی)

قدرت عادت‌ها

The Power of Habit
نویسنده: برایان تریسی
راوی: محمدرضا حشمتی
دسته: توسعه فردی
۵۱ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
شنیدن نمونه‌ی صوتی
شنیدن نمونه‌ی صوتی

میکروکتاب‌های مشابه

مشاهده همه میکروکتاب‌های صوتی