میکروکتاب فرمول (نوشتاری)

قوانین جهانی موفقیت

Formula
نویسنده: آلبرت لزلو بارابسی
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۱۰ ساعت و ۴۰ دقیقه