میکروکتاب قدرت (نوشتاری)

بزرگترین قدرت جهان برای داشتن هر چیزی که می‌خواهید

The Power
نویسنده: راندا برن
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه