میکروکتاب قدم زدن روی ماه با اینشتین (نوشتاری)

علم حافظه: هنر به خاطر سپردن همه چیز

Moonwalking with Einstein
نویسنده: جاشوا فوئر
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
یک ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه