میکروکتاب قوانین طبیعت انسان (نوشتاری)

شناخت انگیزه، وقتی خودمان هم در مورد آن نمی‌دانیم

The Laws of Human Nature
نویسنده: رابرت گرین
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۲ ساعت
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۲۰ ساعت و ۴۰ دقیقه