میکروکتاب مثل یک مرد فکر کن، مثل یک زن رفتار کن (نوشتاری)

آنچه که واقعا مردها در مورد عشق، روابط و تعهد فکر می‌کنند

Act Like a Lady, Think Like a Man
نویسنده: استیو هاروی
فاطمه فراهانی
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه