میکروکتاب آن یک چیز!

حقایق ساده ولی شگفت‌انگیزی که پشت نتایج فوق‌العاده وجود دارند

The ONE Thing
نویسنده: گری کلر
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه