میکروکتاب آیین دوستیابی

چطور به یک فرد اجتماعی و محبوب تبدیل شویم

How to Win Friends and Influence People
نویسنده: دیل کارنگی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه