میکروکتاب آی‌کیو (IQ) مالی

برای ثروتمند شدن آی‌کیو مالی خود را افزایش دهید

Rich Dad's Increase Your Financial IQ
نویسنده: رابرت کیوساکی
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت ۴۵ دقیقه