میکروکتاب آی‌کیو (IQ) مالی (نوشتاری)

برای ثروتمند شدن آی‌کیو مالی خود را افزایش دهید

Rich Dad's Increase Your Financial IQ
نویسنده: رابرت کیوساکی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت ۴۵ دقیقه