میکروکتاب استثنائی‌ها

داستان موفقیت

Outliers: The Story of Success
نویسنده: مالکوم گلدول
سبکتو
۶۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه