میکروکتاب استثنائی‌ها (نوشتاری)

داستان موفقیت

Outliers: The Story of Success
نویسنده: مالکوم گلدول
سبکتو
دسته: کسب و کار
۶۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه