میکروکتاب استراتژی خوب استراتژی بد (نوشتاری)

تفاوت و اهمیت آن

Good Strategy/Bad Strategy
نویسنده: ریچارد روملت
سبکتو
دسته: کسب و کار
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه