میکروکتاب استراتژی خوب استراتژی بد

تفاوت و اهمیت آن

Good Strategy/Bad Strategy
نویسنده: ریچارد روملت
سبکتو
۵۰ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه