میکروکتاب الیور تویست (نوشتاری)

کودکی در جامعه‌ای بی‌رحم

Oliver Twist
نویسنده: چارلز دیکنز
سبکتو
دسته: داستان و رمان
۵۰ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه