میکروکتاب اهداف (نوشتاری)

چگونه از هر آنچه که تصور می‌کنید زودتر به خواسته‌هایتان برسید

Goals
نویسنده: برایان تریسی
سبکتو
دسته: توسعه فردی
۴۵ دقیقه
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه