میکروکتاب اهداف

چگونه از هر آنچه که تصور می‌کنید زودتر به خواسته‌هایتان برسید

Goals
نویسنده: برایان تریسی
سبکتو
۴۵ دقیقه
نسخه نوشتاری
زمان مطالعه‌ی کتاب اصلی: ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه